Tags

, , , , , , ,

Będą nam jeszcze grać na strunie posłuszeństwa i jedności. Wtedy trzymajmy się zasad katolickich: Nie ma jedności z herezją. Nie ma jedności budowanej na herezji. Nie ma jedności wiary z heretykiem.
Sprawy bazowe, od których zależy wieczne zbawienie naszej duszy. Tylko bowiem niezmutowana wiara katolicka daje zbawienie.


Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (św. Atanazy, Wyznanie wiary).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube