Tags

, , , , , , , ,

W czasach zamętu powszechnego będzie rzeczą piękną i dla dusz wielu pożyteczną, jeśli katolickie duchowieństwo polskie ofiaruje bogactwa najlepszych zasobów swojego intelektu, talentów i czasu na wyrazistą służbę apologetyczną o szerszym zasięgu.
Z całym szacunkiem dla głosów z zagranicy i z całym szacunkiem dla głosów kompetentnych osób świeckich – niech dają się słyszeć ortodoksyjne katolickie głosy kompetentne duchowieństwa polskiego!


Piękne polskie karty apologii katolickiej o szerszym zasięgu.
Historia docet. – Historia uczy.
Czytajmy!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube