Tags

, , , , , , ,

Missa tridentina (6)

Od ponad pięćdziesięciu lat mamy do czynienia z obrażającym Pana Boga i szkodliwym dla dusz szerokim i powszechnym spektrum aberracji, uzurpacji i profanacji w zakresie liturgii.
Remedium? Najbardziej cichy, skromny i skuteczny sposób obrony Mszy Świętej:

Kapłan, który – coram Deo et Ecclesia – podejmuje decyzję składania Panu Bogu Ofiary Mszy Świętej wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim, podejmuje decyzję katolicką, miłą Niebu.
Wierny, który – coram Deo et Ecclesia – podejmuje decyzję brania udziału w Ofierze Mszy Świętej wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim, podejmuje decyzję katolicką, miłą Niebu.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube