Tags

, , , ,

Ja (1)

„Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16).

Na agorze współczesnych mediów od kilku lat wybrzmiewa w języku polskim głos kapłana katolickiego Sacerdos Hyacinthus. Na niniejszym blogu dzisiaj stuknęło 1.000.000 wejść.
Prawda Boża nagli. Krzewienie Bożej prawdy jest świętym obowiązkiem katolickich duchownych. Przyjęcie Bożej prawdy jest świętym obowiązkiem każdej duszy.
Bogu niech będą dzięki za wszelkie dobre owoce cierpliwej i codziennej służby kapłańskiej – krzewienie prawdy i przestrzeganie przed chwastem w owczarni Pańskiej.
Czytelnicy bloga i członkowie Ich Rodzin mogą być pewni, że codziennie dosięga ich troskliwa modlitwa kapłana.
Matka Boża, Wspomożycielka wiernych i Stolica mądrości, niech skutecznie oręduje za Czytelnikami, którzy znajdują tutaj czas na lekturę codzienną.
W czasach zamętu powszechnego, kiedy i w sferze mediów trudno o czysty ortodoksyjny głos katolicki, katolickie statystyki niech się mnożą – na chwałę Bożą i dla pożytku i uświęcenia dusz wielu.
Niech Bóg będzie uwielbiony!


„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!” (2 Tm 4, 1-5).


„Bogu niech będą dzięki za to,
że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie
i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania”
(2 Kor 2, 14).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube