Tags

, ,

Donec transeat caelum et terra, iota unum aut unus apex non praeteribit a Lege, donec omnia fiant.
„Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Mt 5, 18).

Źródłami Objawienia są Pismo Święte i Tradycja. Dusza jest zobowiązana przyjąć Objawienie Boże integralnie. Przez integralność rozumiemy tutaj całość Objawienia Bożego (wszystkie artykuły wiary – bez ujmowania czy dodawania czegokolwiek) oraz niezmienialność (bez odkształcania jakiegokolwiek artykułu wiary).
Regułę integralności zachowywał Kościół Katolicki od wieków.
Regułę integralności zachować powinna każda dusza.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube