Tags

, , ,

Donec tránseat coelum et terra, jota unum, aut unus apex non praeteríbit a lege, donec omnia fíant.
„Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Mt 5, 18).

Źródłami Objawienia są Pismo Święte i Tradycja. Dusza katolicka jest zobowiązana przyjąć Objawienie Boże integralnie. Przez integralność rozumiemy tutaj całość Objawienia Bożego (wszystkie artykuły wiary – bez ujmowania czy dodawania czegokolwiek) oraz niezmienialność (bez odkształcania jakiegokolwiek artykułu wiary).
Regułę integralności zachowywał Kościół Katolicki od wieków.
Regułę integralności zachować powinna każda dusza katolicka.


Celem poznania integralnej katolickiej doktryny,
czytajmy tradycyjne katolickie katechizmy.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube