Tags

, , , , , ,

I nie bądźmy tak bezkrytycznie pewni, że w czasach zamętu powszechnego, gdy od ponad pięćdziesięciu lat jawnie, powszechnie i z pieczątkami odkształca się katolicki depozyt wiary, jesteśmy jeszcze katolikami. To trzeba weryfikować w świetle obiektywnych tradycyjnych kryteriów katolickości. Bywało bowiem w historii i tak, że katolicy – biskupi, kapłani, zakony i świeccy – przechodzili na protestantyzm. W niektórych miejscach dość tłumnie. Polska nie była wolna od tego niechlubnego procederu. Uważajmy i weryfikujmy, w co wierzymy.
Aby poznać wiarę katolicką i odróżnić ją od błędów, trzeba czytać katolickie tradycyjne katechizmy.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube