Tags

, , , , , ,

Czy w oficjalnych strukturach posoborowych, w których coraz bardziej ujawniają się herezje w zakresie doktryny, aberracje w zakresie kultu i rozmontowywanie moralności, możliwe jest dochowanie stuprocentowej wierności odwiecznemu katolickiemu depozytowi wiary? Czy nie mamy w głowie – bardziej czy mniej świadomie – takiej koncesji, na którą już zgodziliśmy się, że Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek, choćby mały ogareczek, bo inaczej „się nie da”? Nie można lekceważyć tego typu pytań.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube