Tags

, , , , , , , ,

Missa tridentina (6)

Trzy są formy katolickiego kultu Eucharystycznego: Msza Święta, Komunia Święta, adoracja Eucharystyczna. Walka z kultem Najświętszego Sakramentu nie skończyła się – także w Polsce. Przybiera formy różne. Wiele sposobów niszczenia.
Wśród niszczycieli są duchowni, zakony i świeccy. Ignorancja wielu sprzyja skuteczności niszczenia – w zakresie powszechnym. Walka z kultem Najświętszego Sakramentu ma swoje źródło w piekle, u diabła. Iluż ma popleczników! Bezmyślnych i świadomych.

O. Pio, katolicki kapłan świątobliwy, modlił się: „O, Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?”.
Niech nas fałszywie nie uspokaja fakt, że w wielu miejscach procesje się odbyły. Walka trwa. Po czyjej stronie jesteśmy – niszczycieli czy obrońców? Pod czyim sztandarem walczymy?


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube