Tags

, , , , , , , , , , , ,„Bez odwołania się do Tradycji, do Tradycyjnej liturgii Mszy Świętej, do tradycyjnej pobożności, do katolickiego obyczaju – działania będą jałowe lub półjałowe. Odbudowując tkankę Tradycji (istotny postulat wiary katolickiej!), można będzie mówić o nobilitującym awansie – o przynależności do elity.
Naglącym postulatem wiary dla bezpiecznego rozwoju ruchu narodowego pozostaje:

– odcięcie się od teozofii (przed wojną wielu dało się uwieść),
– odcięcie się od neopogaństwa,
– cierpliwe odbudowywanie tkanki Tradycji, tym bardziej, że jak powiedziano, niektórzy się zniechęcają i kierują się w stronę neopogaństwa.

Siłę polską chcą przejąć siły wrogie Polsce i wykorzystać do swoich celów. Konieczne jest zatem samokształcenie, zdobywanie wiedzy i tworzenie elity ruchu narodowego. Musi być ciało i musi być głowa.
Czy w mojej okolicy jest Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim? Jeśli tak, to znaczy, że istniejemy jako narodowcy.
Ludzie jeszcze nie tak dawno w Polsce jeździli po 200 kilometrów, gdy się tradycyjna Msza Święta zaczęła odradzać. Pragnienie! Jeśli będzie pragnienie, to znajdzie się i stosowny sposób realizacji. Istnienie i częstotliwość Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim będzie sprawdzianem prawdziwej działalności, prawdziwego odradzania się ducha narodu i pewnym zabezpieczeniem przed neopogaństwem i zakusami pewnych wpływowych środowisk i gremiów.
Czujność narodowa przejawi się w sięganiu do czystych źródeł, aby kształtować czystość intelektualną (myślenie w prawdzie) i czystość duchową (życie w łasce uświęcającej)”.

Fragment wykładu „Zachować wiarę”
wygłoszonego 18 listopada 2015 w Łomży.


Cały wykład tutaj


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube