Tags

, , , , , , ,

„Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo” (Mk 10, 11-12).

Formułujemy problem, ale istotowo chodzi o grzech, z którym należy zerwać. Należy zdążyć przed śmiercią.
Powtórne związki. Problem jest dość powszechny. Ślub zawarty ważnie. Więc małżeństwo. Mówi Chrystus Pan: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6). Żona opuszcza męża i wiąże się z innym mężczyzną. Mąż opuszcza żonę i wiąże się z inną kobietą.
Wspólnota małżeńska to wspólnota całego życia, między innymi wspólnota stołu, łoża i portfela. Z poważnych powodów Kościół dopuszcza separację, nigdy rozwód, czy powtórne związki.
Niektórzy, żyjący w powtórnych związkach, uspokoili sobie sumienie, bo zdecydowali się zrezygnować ze wspólnoty łoża. A to przecież jest tylko jeden z elementów związku małżeńskiego. Należy to wyartykułować jasno. Dopóki żyje prawowity małżonek/małżonka, wiązanie się z inną osobą – nawet przy wykluczeniu wspólnoty łoża – jest zdradą, niewiernością małżeńską, grzechem śmiertelnym. „Katolickie” koncesje? To nie są koncesje katolickie. Kościół Katolicki przez wieki uczył, że nie wolno wiązać się z inną osobą, dopóki żyje prawowity małżonek/małżonka.
Powtórzmy: Dopóki żyje prawowity małżonek/małżonka, wiązanie się z inną osobą jest złamaniem ślubu i grzechem śmiertelnym. Cudzołóstwem.
Pan Bóg jest dobry. I zawsze –  dopóki żyjemy – jest możliwe uporządkowanie swojego życia, zerwanie z grzechem. Zawsze jest możliwe uporządkowanie swojego życia, nawrócenie. Grzeszny związek należy zerwać i zaprzestać wspólnego zamieszkiwania – choćby trwało wiele lat. Sprawy należy uporządkować – choćby wiązało się to z wielkimi trudnościami i niedogodnościami. Trzeba odprawić dobrą spowiedź, szczerze się wyspowiadać i życie uporządkować poważnie i konsekwentnie. Żona powinna wrócić do swego prawowitego męża. Mąż powinien wrócić do swojej prawowitej żony. Jeśli czasowo, z poważnych racji, nie byłoby to możliwe, powinni pozostać w separacji, nie wiążąc się w związkach nieprawych. Trzeba zdążyć przed śmiercią. Chodzi przecież o sprawę najważniejszą ze wszystkich najważniejszych spraw życia: o uniknięcie wiecznego potępienia, o wieczne zbawienie duszy – nasze i naszych bliźnich.
Trzeba zauważyć fakty. Tym, którzy powołują się na argument wychowywania dzieci, należy przypomnieć, że wiele było dzielnych żon i dzielnych mężów, którzy po śmierci współmałżonków w młodym wieku, w niemałym trudzie wspaniale wychowali swoje dzieci. I dzisiaj tak bywa – Bogu dzięki!
Wątki pokrewne, które należy przypominać i naświetlać po katolicku to także między innymi: kwestia związków bez ślubu, unikanie bez poważnych powodów potomstwa w małżeństwie oraz unikanie potomstwa w sposób grzeszny. W tych przypadkach mamy do czynienia z grzechami śmiertelnymi.
Pan Bóg jest dobry. I zawsze – dopóki żyjemy – jest możliwe uporządkowanie swojego życia, zerwanie z grzechem. Zawsze jest możliwe uporządkowanie swojego życia, nawrócenie. Trzeba zdążyć przed śmiercią. Chodzi przecież o sprawę najważniejszą ze wszystkich najważniejszych spraw życia: o uniknięcie wiecznego potępienia, o wieczne zbawienie duszy – nasze i naszych bliźnich.
I trzeba te tematy poruszać z bliźnimi, których problem dotyczy, w rodzinie i gdziekolwiek – w trosce o ich wieczne zbawienie.

Przypomnienie dla tych, którzy poważnie myślą o zbawieniu swojej duszy. Przypomnienie dla tych, którzy o zbawieniu swojej duszy poważnie myśleć powinni. Jak wielka to byłaby strata, gdyby po życiu pełnym atrakcji i pełnych portfeli zakończyć życie na wieczność w piekle?
Katolik kształci się chętnie. Autentyczna nauka katolicka o małżeństwie zawarta jest w encyklice papieża Piusa XI Casti connubii. Obiektywne odwieczne kryteria dla realizacji katolickiego małżeństwa – także w sytuacjach trudnych – są wielkim darem Kościoła Katolickiego ofiarowanym tym, którzy trudzą się codziennie, aby dochować wierności małżeńskiej przysiędze złożonej przed ołtarzem. Doktryna podana tu przez prawowitego papieża doprowadzi małżonków do Nieba!

Cierpliwa i wielokrotna lektura przyniesie skutki zbawienne – tekst encykliki

zakup→


„We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane,
gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg” (Hbr 13, 4).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube