Tags

, , , , , , , ,

„Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem” (św. Atanazy, 1 List do Serapiona).

Poznawanie treści wiary katolickiej. Zwarte aforyzmy mogą być wielce pomocne w poznawaniu niezmutowanej wiary katolickiej. Formy lapidarne kapłan katolicki cierpliwą codzienną służbą Prawdzie ku pożytkowi dusz – w Polsce i za granicą – podaje tutaj:

Sacerdos Hyacinthus

Verbum catholicum

Twitter

Zwarte aforyzmy i artykuły lapidarne mogą być pomocne, ale nie zastąpią systematycznej – przedłużonej – lektury treści katolickich.
Codziennie chętnie oddawajmy się lekturze treści katolickich.
A między innymi trzeba spokojnie usiąść i w skupieniu cierpliwie czytać Katechizm św. Piusa X, encyklikę Quas primas, Krótką analizę krytyczną Novus Ordo Missae, itd., itd..
Zawsze, ale szczególnie w czasach zamętu powszechnego, konieczna jest osobista lektura – także przedłużona – niezmutowanej katolickiej doktryny.


Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


W księdze Sentencji św. Izydora, biskupa, czytamy:
„Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem; jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie; jeżeli nie, to lepiej modlić się, niż czytać.
Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem, kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem, kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami.
Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury, to zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie.
Czytanie ksiąg świętych przynosi podwójną korzyść: wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga”.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube