Tags

, , , , , , , , , , ,

„O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym” (Ef 5, 3).

W oficjalnej infrastrukturze posoborowej coraz zuchwalej dochodzą do głosu koncesje dla nieczystości. Nie należy ludzi zwodzić, ukazując, że jest to problem niemiecki. Nie tylko! Już pewne koncesje, ośmielające do przyjmowania Komunii Świętej przez osoby żyjące w związkach nieregularnych, zawarte są w Acta Apostolicae Sedis.
W tych antykatolickich nurtach koniunkcji wiary i nieczystości naruszone są aż cztery sakramenty: Najświętszy Sakrament, Sakrament Pokuty, Małżeństwo, Kapłaństwo.

Konstatacja historyczna. Herezja często (zawsze?) łączy się z niezachowaniem cnoty czystości przez heretyków.
Konstatacja współczesna?


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube