Tags

, , , , , , , ,

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony;
a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16).

Aby Europa stała się katolicka, nie wystarczy powstrzymać migracje ludzi innych religii, lecz należy wrócić do katolickiego depozytu wiary. Czegóż chcemy, wyznawcy „innej religii” – judeo-protestancko-globalistycznej? Zdrada Chrystusa jest powszechna – począwszy od Watykanu. Zakazują nawracania na katolicką wiarę. Dają koncesje dla nieczystości. Ośmielają do świętokradzkiej Komunii. Honorują heretyków i ludzi nieprawych. Ostatnio bredzą o „ojcu wszystkich wyznań”. I jest tak, jak sarkastycznie pisał Apostoł Narodów do Koryntian: „Znosicie to, że was ktoś bierze w niewolę, że was objada, wyzyskuje, że was z góry traktuje, że was policzkuje” (2 Kor 11, 20). „Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli – znosicie to spokojnie” (2 Kor 11, 4).
Czas na uruchomienie rozumu. Czas wracać do katolickiego depozytu wiary. Czas na nawrócenie. Niektóre grupki „tradycjonalistyczne” zaczynały z dobrą intencją. Już się kompromisowo rozpuściły w błędzie powszechnym.
Jedyna prawdziwa wiara, jedyna wiara dająca zbawienie duszy, to wiara katolicka – ta, którą na ziemię przyniósł Jezus Chrystus, ta, jaką Kościół Katolicki głosił przez wieki, ta, za którą oddały życie rzesze katolickich męczenników.
Dzisiaj nie rozglądajmy się za ludźmi, za taką czy inną komitywą. Nie rozglądajmy się za statystyką większościową na ziemi. Dołóżmy starań, aby niezmutowaną wiarę katolicką dobrze poznać i dochować jej wierności. Obyśmy przynajmniej własną duszę zbawili!


Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (św. Atanazy, Wyznanie wiary).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube