Tags

, , , , , ,

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (św. Atanazy, Wyznanie wiary).

Czasy zamętu powszechnego. Od ponad pięćdziesięciu lat odkształcany jest katolicki depozyt wiary – w zakresie doktrynalnym, liturgicznym, moralnym…
Łopatologicznie, z anielską cierpliwością powtórzmy zatem: n
ie wystarczy bronić tego czy innego aspektu moralności katolickiej. Trzeba stawiać pytania klarowne:

Czy uczciwie diagnozujcie WSZYSTKIE błędy, które od ponad pięćdziesięciu lat wciskają się do Kościoła Katolickiego?
Czy bronicie CAŁEGO, nieodkształconego katolickiego DEPOZYTU WIARY?

Jeśli odpowiedź na te pytania jest negatywna, zwodzenie powszechne będzie trwało nadal – bez nadziei uleczenia.
Jeśli odpowiedź na te pytania jest pozytywna, jest nadzieja – prawda wytyczy drogę powrotu do katolickiej ortodoksji, przezwyciężenia zamętu powszechnego i perspektywy zbawienia dusz.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube