Tags

, , , , ,

Nolite tángere christos meos
et in prophetis meis nolite malignari
.

„Nie dotykajcie moich pomazańców
i prorokom moim nie czyńcie krzywdy!” (1 Krn 16, 22).

Im bliżej ateizmu, tym więcej skoncentrowania na sprawach ziemskich – także w spojrzeniu na kwestie wiary.
Wiara to dar Boży, drogocenny, cnota teologiczna – więc mająca źródło w Bogu – odnosząca i podnosząca duszę do Boga. Dusza wierząca przyjmuje wszystko to, co Pan Bóg objawił, a Kościół Katolicki od wieków do wierzenia podaje.
Kapłan katolicki wierzący po katolicku ma swoje sekrety z Panem Bogiem. Na modlitwie – w Bożej rzeczywistości Kościoła Katolickiego – dojrzewają decyzje zbawienne.
Widzimy w ostatnich kilkudziesięciu latach nielicznych Biskupów i kapłanów, którzy głosili wyłącznie katolicką, niezmutowaną doktrynę i odprawiali wyłącznie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
Widzimy dzisiaj nielicznych Biskupów i kapłanów, którzy głoszą wyłącznie katolicką, niezmutowaną doktrynę i odprawiają wyłącznie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
Widzimy dzisiaj nielicznych kapłanów, którzy dzięki łasce Bożej wydobyli się z błędu i głoszą wyłącznie katolicką, niezmutowaną doktrynę.
Widzimy dzisiaj nielicznych kapłanów, którzy dzięki łasce Bożej całkowicie porzucili kult zreformowany – umniejszony i zniekształcony – i odprawiają wyłącznie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
Kapłan katolicki wierzący po katolicku ma swoje sekrety z Panem Bogiem. Na modlitwie – w Bożej rzeczywistości Kościoła Katolickiego – dojrzewają decyzje zbawienne.
W zbawiennych decyzjach i wierności duchowieństwa katolickiego – niech Bóg będzie uwielbiony!

Gloria Patri et Filio et Spirítui Sancto,
sicut erat in princípio et nunc, et semper, et in saécula saeculórum.
Amen.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube