Tags

, , , , , , , , , , ,

Vos estis sal terrae. Quod si sal evanúerit, in quo salietur? Ad níhilum valet ultra, nisi ut mittátur foras, et conculcetur ab homínibus.
„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi” (Mt 5, 13).

„Chciałbym zauważyć, że jesteśmy pogrążeni w czwartym wielkim kryzysie Kościoła. W tym ogromnym zamęcie dotyczącym doktryny i liturgii tkwimy już od 50 lat”. Jak długo to potrwa? „Być może Bóg okaże nam swoje miłosierdzie za 20, może za 30 lat” (Bp Athanasius Schneider, wypowiedź z 2014 roku).

Nie da się pojąć powszechnego milczenia duchowieństwa wobec JAWNEGO DEMONTAŻU KATOLICKIEGO DEPOZYTU WIARY. Osowiałość powszechna osób świeckich i niezwykła zachowawczość i ostrożność w diagnozowaniu EWIDENTNYCH HEREZJI ujawnia OPŁAKANY STAN MENTALNOŚCI większości tych, którzy mniej czy bardziej wyraźnie deklarują przywiązanie do wiary katolickiej. Dotyczy to także osób z wyższym wykształceniem.
Czasy dekadencji teologicznej. Czasy dekadencji tragicznej. Jak długo jeszcze będziemy zdradzać Chrystusa i popierać jawnych heretyków?
Gdzie chcemy skończyć z taką postawą? Niebo jest obiecane tylko tym, którzy wiarę katolicką wyznają nieskażoną.
A ci którzy multiplikują tezę, że w Polsce jeszcze nie jest tak źle, oddają Kościołowi niedźwiedzią przysługę.
Sen zwodzenia powszechnego trwa. Jak długo jeszcze?


Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (św. Atanazy, Wyznanie wiary).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube