Tags

, , , , , , ,

„Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije” (1 Kor 11, 28-29).

Człowiek, który zasiada na Watykanie oficjalnie zaaprobował świętokradzki dostęp do Komunii Świętej dla osób żyjących w grzechach ciężkich. Wpisano do Acta Apostolicae Sedis.
Złamanie odwiecznej nauki i dyscypliny Kościoła Katolickiego.
Złamanie nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa.

Złamanie katolickich wymogów dostępu do Komunii Świętej.
Rzecz niesłychana w skali dwóch tysięcy lat istnienia Kościoła Katolickiego.
Błąd i grzech płyną prosto z Watykanu.
Od grzechu i błędu trzymajmy się z daleka.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube