Tags

, , , ,

Jesus Christus heri, et hodie: ipse et in saécula.
Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci.
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.

Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8-9).

Łaska poznania doktryny katolickiej – Biblioteka ‘58.
Łaska poznania błędów – od ponad pięćdziesięciu lat szerzonych.
Łaska odrzucenia błędów – decyzją własną coram Deo, jak przystoi katolikowi.
Łaska przyjęcia wiary katolickiej – jaką Kościół Katolicki głosił od wieków.
Przyjęcie powyższych łask i współpraca z nimi prowadzi do wdzięcznego wyznania:„Temu, który mi dał mądrość, chcę oddać cześć” (Syr 51, 17).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube