Tags

,

Missa Trid. (1)

Ab ortu enim solis usque ad occasum, magnum est nómen meum in géntibus, et in omni loco sacrificátur, et offertur nómini meo oblatio munda, quia magnum est nómen meum in géntibus, dicit Dóminus exercituum.
„Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu
wielkie będzie imię moje między narodami,
a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany
imieniu memu i ofiara czysta” (Ml 1, 11).

Jest jakiś problem niedomiaru służby pasterskiej. Tym bardziej zatem przypominać należy oczywistość: Każdy może dołożyć swoją cząstkę do zbawiennego, powszechnego powrotu najdoskonalszego aktu kultu – Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Kto jest kapłanem, niechże celebruje Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
Kto jest ministrantem, niechże służy do Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Kto odkrywa w sobie powołanie do kapłaństwa, niechże się do kapłaństwa przygotowuje w seminarium duchownym, w którym celebruje się Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
Kto jest wiernym świeckim, niechże biega na Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
Kto jest bardziej kompetentny, niechże cierpliwie wprowadza początkujących w obrzędy Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Kto ma wykształcenie akademickie, niechże publikuje kompetentne katolickie materiały na temat Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Kto ma pieniądze, niech dużo pieniędzy przeznacza na przywracanie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim i na utrzymanie kapłanów ją odprawiających.
Kto jest bibliotekarzem, niechże pozyskuje dla biblioteki kompetentne katolickie materiały dotyczące Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Kto już założył Bibliotekę ‘58, niechże pozyskuje dla Biblioteki ’58 kompetentne katolickie materiały dotyczące Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Kto jest uzdolniony w tym czy innym wymiarze, niechże dokłada starań, aby w jego zaangażowaniu i twórczości znalazła wyraz miłość do Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Chodzi o postulaty niewątpliwie katolickie. Chodzi o działania niewątpliwie katolickie. Tak się weryfikuje powaga podejścia do rzeczywistości najświętszych. A przeegzaminuje nas sam Pan Bóg. Nie próżnujmy!


„Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie
dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu”
(1 Kor 15, 58).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube