Tags

, , ,

Qui bene praesunt presbýteri, dúplici honore digni habeántur, máxime qui laborant in verbo et doctrina.
„Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem” (1 Tm 5, 17).

Istnieje od wieków katolicki termin z katolicką zawartością: Ecclesia docens – Kościół nauczający.
Kłamią ci, którzy mówią, że nikt już dzisiaj nie głosi czystej katolickiej doktryny, że wszyscy zdradzili, że nie ma już katolickiego duchowieństwa i powielają tym podobne utyskiwania.
Problem istnieje w skali globalnej, bez wątpienia. Nie mówimy o statystyce (skądinąd zastraszającej!), lecz możemy to powiedzieć prawdziwie: Są dzisiaj duchowni katoliccy, którzy głoszą czystą katolicką doktrynę, nie wszyscy zdradzili, jest katolickie duchowieństwo.

Problem internetowej multiplikacji treści wiary. Taka sytuacja: Mamy do czynienia z czystym katolickim głosem kapłana i czystym katolickim głosem świeckiego. Priorytet katolicki? Katolik nagłośni czysty katolicki głos kapłana.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube