Tags

, , ,

Już trzeba poważnie – coram Deo – stawiać sobie pytanie: Jakie do tej pory starania podjąłem dla przywrócenia Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim?
Jest tradycja internetowa, kolorowa i werbalizowana, i są realia, które widzi Pan Bóg.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube