Tags

, , , , , ,

Ze wszystkich ważnych spraw życia ta jest najważniejsza: zbawić duszę swoją. Jedna jest prawdziwa wiara, jedyna dająca zbawienie duszy: wiara katolicka. Od ponad pięćdziesięciu lat nie wszystko to, co podaje się jako katolickie jest nim w rzeczywistości. Biorąc pod uwagę powszechny niedomiar pasterskiej służby katolickiej, należy – w duchu katolickiego obiektywizmu – podjąć samodzielną pracę, która zawiera następujące linie:

– poznawać wiarę katolicką – depozyt wiary (Biblioteka ’58),
– w jej świetle zdiagnozować rozpowszechniane błędy,
– odrzucić rozpoznane błędy,
– dochować wierności katolickiej wierze.

Bez powyższego żyjemy w świecie fikcji. Są etykietki katolickie, zawartość – nie. Zbawienie duszy zagrożone. Prawda woła. Czas nagli.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube