Tags

, , , , , ,

„Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym” (Katechizm św. Piusa X).

Narzucanie nam od dziesięcioleci narracji obcej wierze katolickiej skutkuje m.in. tym, że wielu przyjęło linię podziału: tradycjonaliści i nietradycjonaliści. Pomylona, nieprawdziwa, niekatolicka linia podziału!
Do istoty wiary katolickiej należy przyjęcie źródeł Objawienia Bożego, którymi są: Pismo Święte i Tradycja (rozumiana tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół Katolicki). Kto pomija lub odrzuca Tradycję, nie jest katolikiem. Wyznaje inną religię.
Ergo: linia podziału idzie między katolikami a niekatolikami.
To jest kryterium obiektywne, uzasadnione merytorycznie, i nie ma nic wspólnego z tym, co sobie ktoś na ten temat myśli i czy kupił i rozpowszechnia wyżej wspomnianą narrację obcą wierze katolickiej.
Ignorancję przezwyciężyć można i należy.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube