Tags

, , , , , , , ,

14 maja 2017 minęło 5 lat kapłańskiej służby na blogu
Sacerdos Hyacinthus.

16 maja 2017 minęło 2 lata kapłańskiej służby na blogu
Verbum catholicum.


„Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie
i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania” (2 Kor 2, 14).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube