Tags

, , , , , , ,

W sprawach, które dotyczą Kościoła Katolickiego – w tym zabezpieczenia przed błędem oraz rozdzielenia prawdy i fałszu – Kościół Katolicki jest przez Jezusa Chrystusa upoważniony i wystarczająco kompetentny.

Kościół Katolicki ma zapewnioną przez Jezusa Chrystusa asystencję Ducha Świętego – Ducha prawdy (zob. J 14, 16-17). Kościół Katolicki w swojej prawowitej hierarchii ma w sobie wystarczająco światła, aby dochować wierności prawdzie oraz aby zdiagnozować i odrzucić błąd (herezję). Herezja jest jak niechciany przeszczep – organizm Kościoła Katolickiego go odrzuca!
Kościół Katolicki jest pięknie zabezpieczony i ma w sobie wystarczające narzędzia i wystarczające procedury, aby dochować wierności prawdzie oraz aby zdiagnozować i odrzucić błąd (herezję).
Są klarowne katolickie kryteria rozeznania. Fundamentalnie chodzi o zgodność z Objawieniem Bożym zawartym w Tradycji Piśmie Świętym – rozumianych tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki.
W czasach zamętu powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła różni ludzie umocowań różnych chcą upiec swoje pieczenie. Należy dokładać starań, aby nie dopuścić do tego, by przewodnictwo interpretacyjne przechwyciły moce i ośrodki różne, posługujące się m.in. produkcją objawieniową oraz niekatolicką egzegezą zawierającą wpływy ezoteryczne hebrajskiej kabały, która jest kontra-kościołem i «synagogą szatana» (por. Ap 2, 9; 3, 9), i która powiększa zamęt i oddala od katolickiej wiary.
Zanim coś zalinkujemy, zanim coś przeczytamy, zanim damy wiarę temu i tamtemu, postarajmy się dobrze rozpoznać kto pisze, jakie ma umocowania, kogo reprezentuje, przez kogo jest finansowany, po co pisze.
Powtórzmy: Kościół Katolicki – jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa – ma w sobie wystarczające narzędzia, aby błąd rozpoznać i odrzucić. W tym procesie diagnozowania i oddalenia błędu Kościół Katolicki nie potrzebuje żadnych doradców i pomagierów, globalistów i dyrygentów, zarządców i interpretatorów – jawnych czy tajnych, tej czy innej proweniencji.
Kto już jest w trakcie kompletowania Biblioteki ’58 i niezmutowaną doktrynę katolicką uczynił już swoim pokarmem codziennym, doskonale wie, o czym tu jest mowa.
Zaledwie sygnalizujemy problem.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube