Tags

, , , , , , , , ,

Ukrzyżowanie (1)

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 18-20).

Watykan obalił wyraźne polecenie Pana Jezusa, aby głosić Ewangelię wszystkim. Żydów już wyłączyli – nie tylko. Według nowych nauk Ofiara Chrystusa jest im niepotrzebna, zbędna! Według nowych nauk nawracanie innowierców na prawdziwą wiarę, czyli wiarę katolicką, jest niedorzecznością, a nawet grzechem. Kyrie, eleison!
Owce nie mogą być bezmyślne i dawać posłuchu pomylonym naukom ludzi, co do których – z racji jawnie krzewionych herezji – nie ma nawet pewności, że prawowicie pełnią urzędy.
Oczywiście, powtórzmy: to nie Kościół Katolicki zdradził, „są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową” (Ga 1, 7).
Czy więc Pan Jezus umarł na Krzyżu na darmo? Czy Jego Śmierć na Krzyżu jest zbędna? Czy Jego Ewangelia jest tylko dla niektórych?
W Polsce tylko jeden teolog katolicki na poziomie akademickim klarownie przedkłada temat. Czy chcemy rozumieć i zrozumieć dramat rozbioru wiary katolickiej przez obecne czynniki watykańskie? Ofiary Chrystusa udaremniać nie wolno!


O. dr hab. Benedykt Huculak, Watykan dzisiaj.
Czytajmy wnikliwie tutaj→


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube