Tags

,

Rozwodnić problem odkształceń doktrynalnych? Ależ to się właśnie dokonuje od pięćdziesięciu lat. Multiplikacja odkształceń stopniowo oswaja wielu – aż po nieświętą obojętność. Już nie reagują.
Parawan posłuszeństwa? Wyartykułujmy klarownie: niezależnie do tego, kto dokonuje odkształcenia depozytu wiary, fakt pozostaje faktem: odkształcenie wiary ma miejsce.
Kto jest zdolny dostrzec problem? Ten, kto zna prawidłową katolicką doktrynę, jakiej Kościół uczył przez wieki.
Gdzie mamy dostęp do źródeł prawidłowej katolickiej doktryny? W Objawieniu Bożym zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji – rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół.
Biblioteka ’58→ otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.

treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus