Tags

, , , , , , , , ,

„Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli – znosicie to spokojnie” (2 Kor 11, 3-4).

Rozwodnić problem odkształceń doktrynalnych? Ależ to się właśnie dokonuje od pięćdziesięciu lat. Multiplikacja odkształceń stopniowo oswaja wielu – aż po nieświętą obojętność. Już nie reagują.
Parawan posłuszeństwa? Wyartykułujmy klarownie: niezależnie do tego, kto dokonuje odkształcenia depozytu wiary, fakt pozostaje faktem: odkształcanie wiary ma miejsce.
Kto jest zdolny dostrzec problem? Ten, kto zna prawidłową katolicką doktrynę, jakiej Kościół Katolicki uczył przez wieki.
Gdzie mamy dostęp do źródeł prawidłowej katolickiej doktryny? W Objawieniu Bożym zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji – rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół Katolicki.


Biblioteka ’58→ otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


„«Nie błądźcie», bracia moi. Ci, którzy rujnują rodziny, «królestwa Bożego nie odziedziczą». Jeśli więc ci, którzy tak czynili, postępując według ciała, już zostali ukarani śmiercią, o ileż bardziej powinien być ukarany ten, kto przewrotną nauką fałszowałby wiarę Bożą, za którą Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Kto byłby splamiony takim przestępstwem, pójdzie w ogień nieugaszony, podobnie jak i ten, kto go słucha” (św. Ignacy Antiocheński, List do Efezjan).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube