W ostatnim dniu Roku Pańskiego 2016 dziękczynienie Panu Bogu serdeczne. Kapłańskie.
Jeśli umysł kapłana już spoczywa w Bożej prawdzie, jest motyw do dziękczynienia.

Przysięga antymodernistyczna

Jeśli decyzja kapłana jest jednoznacznie katolicka w zakresie codziennego celebrowania Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, jest motyw do dziękczynienia.

Obietnica

Dochodzenie kapłana do katolickości wyrazistej dokonuje się dzięki działaniu łaski Bożej. Jest motyw do dziękczynienia.
Dochodzenie kapłana do katolickości wyrazistej dokonuje się dzięki modlitwie wielu osób, którym sprawy Kościoła, wiary katolickiej i zbawienia dusz są bliskie. Jest motyw do dziękczynienia.
Niech Bóg będzie uwielbiony!

Wszystkim, którzy w kończącym się Roku Pańskim zaszczycili mnie szczerą współpracą w dziele Bożym oraz wspomagali duchowo i materialnie – oraz ich Rodzinom – niech Pan Bóg błogosławi.
Zapewniając o codziennej modlitwie za wszystkich odwiedzających poniższe trzy adresy internetowe, niezmiennie do codziennych odwiedzin  zapraszam.
Bożego Nowego Roku w świetle łaski i prawdy!


Zaproszenie niezmiennie:

sacerdoshyacinthus.com

verbumcatholicum.com

twitter.com/SacHyacinthus


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube