Tags

, , , , ,

Missa Trid. (1)

Jeżeli kapłan podejmuje decyzję, aby do końca życia celebrować wyłącznie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim i wprowadza ją w czyn, oddaje nieskończoną chwałę Majestatowi Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Jeżeli kapłan podejmuje decyzję, aby do końca życia celebrować wyłącznie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim i wprowadza ją w czyn, przysparza nieskończonego dobra Kościołowi Świętemu.
Jeżeli kapłan podejmuje decyzję, aby do końca życia celebrować wyłącznie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim i wprowadza ją w czyn, wyświadcza nieskończone dobro duszom.
Jeżeli kapłan podejmuje decyzję, aby do końca życia celebrować wyłącznie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim i wprowadza ją w czyn, umiejscawia swoje powołanie w nobilitującej katolickiej linii odwiecznego doskonałego kultu Kościoła.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube