Tagi

O. Benedykt Jacek Huculak, Czy Kościół jest jeden? Posoborowy ekumenizm a Mortalium animos.

Autor jest doktorem habilitowanym teologii ze specjalnością w teologii dogma­tycznej. W artykule konfrontuje katolicką wizję jedności Kościoła opartą na źródłach biblijnych, patrystycznych i magisterialnych z soborowymi (Vat. II) i posoborowymi pomysłami.

Tekst w formacie pdf z możliwością wydruku – wyłącznie do prywatnego użytku:

O. B. Huculak, Czy Kościół jest jeden? Posoborowy ekumenizm a…

treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus