Tags

, , , ,

Certa bonum certamen fidei.
„Walcz w dobrych zawodach o wiarę” (1 Tm 6, 12).

Historia Ecclésiae docet. Historia Kościoła uczy. Bywały w historii Kościoła takie sytuacje, że do podwyższenia wiary katolickiej w czasach kryzysu przyczynili się w sposób znaczący święci papieże i biskupi. Ale bywały też i sytuacje takie, że do podwyższenia wiary katolickiej w czasach kryzysu przyczyniły się w sposób znaczący zakony, „szeregowi” kapłani i pojedynczy ludzie – zakonnicy, zakonnice i świeccy, przede wszystkim święci.
Spostrzeżenie aktualizujące jest takie: nawet, gdy z dopustu Bożego mamy do czynienia z niedomiarem pasterskiej służby hierarchicznej, wiele dla podwyższenia wiary mogą uczynić zakony, „szeregowi” księża i pojedynczy ludzie – zakonnicy, zakonnice i świeccy. Nie można się z tego zadania dyspensować!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube