W ostatnim Liście Pasterskim Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny jest taki akapit, w którym argumentacja expressis verbis odwołuje się do Pisma Świętego i Tradycji. Jest tam takie sformułowanie: „nauczanie Kościoła oparte na Słowie Bożym i Tradycji”. Taki po katolicku rozległy horyzont argumentacyjny→.
Będę z zainteresowaniem zapoznawał się z kolejnymi wypowiedziami Episkopatu Polski, zwłaszcza pod kątem horyzontu argumentacyjnego.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube