Fundamentalnie chodzi o jedną sprawę: o dopuszczenie prawdy do głosu.