Dopóki faktycznych katolików będzie się selektywnie nazywać tradycjonalistami a tych, którzy wyznają religię o znamionach judeoprotestanckich katolikami, niezmiernie trudno będzie, aby zapanował Boży porządek.