Tags

, , ,

Itaque nolite ante tempus judicare, quoadusque veniat Dóminus: qui et illuminabit abscóndita tenebrarum, et manifestabit consilia cordium.
„Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc” (1 Kor 4, 5).

W naszej refleksji pójdźmy o krok dalej.
Pierwszym zadaniem Kościoła Katolickiego jest wskazywać na Niebo i prowadzić ludzi do Nieba – zbawiać dusze! Przekładając kwestię na poziom personalny – zwłaszcza duchowieństwa stopni wszelakich i zakonów płci obojga: fundamentalna jest kwestia szczerości – pragnienie służenia wierze katolickiej, pragnienie służenia Kościołowi.
Nie trzeba się bać marginalizacji, bo ostateczny osąd będzie nad tymi, którzy prawdę marginalizowali, prawdę zniekształcali i którzy prawdy nie dopuszczali do głosu.
„Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta” (Rz 1, 18).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube