Zmartwychwstanie (1)

Surrexit Christus vere! Alleluia!

Życzeń świątecznych mamy w bród! Zamiast tychże, proponuję w tym roku gruntowne przyswojenie sobie maryjnej modlitwy wielkanocnej Regina caeli – Królowo nieba….
Tę modlitwę odmawiamy w okresie wielkanocnym zamiast modlitwy Anioł Pański – rano, w południe i wieczorem.
Dokładne nauczenie się i gorliwe codzienne odmawianie tej modlitwy umieszcza się w przepięknym nurcie odzyskiwania katolickiego myślenia, co jest celem niniejszego bloga. Modlimy się w języku Kościoła!

Modlitwę podaję w następującym porządku:
1. Tekst w języku łacińskim i polskim,
2. Nagranie AUDIO – recytacja,
3. Wersja śpiewana – VIDEO.

– – –

Regína caéli, laetáre, allelúia,
Quía quem meruísti portáre, allelúia,
Resurréxit, sícut díxit, allelúia,
Ora pro nóbis Déum, allelúia.

V. Gáude et laetáre Vírgo María, allelúia,
R. Quía surréxit Dóminus vére, allelúia.

Oremus. Déus, qui per resurrectiónem Fílii Túi Dómini nostri Iésu Chrísti múndum laetificáre dignátus es: praésta, quaésumus, ut, per éius Genitrícem Vírginem Maríam, perpétuae capiámus gáudia vítae. Per eúmdem Christum Dóminum nóstrum.
R. Amen.

Glória Pátri et Fílio et Spirítui Sáncto
sícut érat in princípio et nunc, et sémper, et in saécula saeculórum. Amen. (3x)

Réquiem aetérnam dóna éis, Dómine,
et lux perpétua lúceat éis.
Requiéscant in páce.
Amen.

– – –

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Albowiem Ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja,
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.

V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się: Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
R. Amen.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. (3x)

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.
Amen.


AUDIO – recytacja:Wersja śpiewana:


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube