Ave, gratia plena, Dominus tecum.
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1, 28).

Zwiastowanie Fra Angelico

W święto Zwiastowania pozdrawiamy Matkę Bożą.
Kto by jeszcze nie umiał odmawiać Pozdrowienia Anielskiego w języku Kościoła, niechże sprawi dzisiaj Matce Bożej miły prezent i nauczy się go na pamięć.
Celem przyswojenia poprawnej wymowy skorzystajmy z umieszczonego poniżej nagrania AUDIO!

Ave, María, gratia plena, Dóminus tecum; benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris túi, Iesus.

Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nóstrae.

Amen.

AUDIO:
audio1

Śpiew:

.

A więcej materiałów w języku Kościoła znajdziemy tutaj:
https://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/lingua-latina/