OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oto wreszcie, po czasie przygotowań, mamy do dyspozycji nową stronę internetową, wchodzącą w skład bloga Sacerdos Hyacinthus.

Strona nosi tytuł LINGUA LATINA (język łaciński):

https://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/lingua-latina/

Zaproszenie AUDIO:

Głośnik (2)

Strona ta zawiera m.in.:
– modlitwy codzienne,
– Różaniec,
– teksty do Mszy Świętej,
– wiele innych modlitw…

Każda z modlitw jest podana w dwóch formach:
Tekst – dokładny zapis z precyzyjnie zaznaczonymi akcentami.
AUDIO – nagranie z dokładną wymową i wyraźnymi akcentami.

Jeżeli Pan Bóg pozwoli, strona będzie się stopniowo rozbudowywać.

Oto otrzymujemy podręczną pomoc – wybornie katolicką!

Dobrym uczynkiem będzie szerokie przekazywanie informacji o stronie internetowej LINGUA LATINA naszym rodakom w kraju i za granicą!

Strona może być przydatna między innymi w środowiskach, które podejmują zaszczytne starania o celebrowanie tradycyjnej Mszy Świętej.
Ministranci – młodsi, starsi i dorośli – którzy zaczynają uczyć się tradycyjnej ministrantury znajdą tu modlitwy u stopni ołtarza.

Rzymski katolik kształci się.
Rzymski katolik modli się w języku Kościoła.

Link do rozsyłania:

https://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/lingua-latina/