Tags

, , ,

„Szczęśliwy mąż,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada w kole szyderców,
lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą” (Ps 1, 1-2).

O kwestiach wiary należy wypowiadać się z powagą i odpowiedzialnością.
Celowość i zamysł Boży.
Człowiek jest stworzony po to, aby osiągnął życie wieczne z Panem Bogiem – szczęśliwość wieczną! Taki jest zamysł Boży. Wszystko zatem to, co umieszcza się w tym fundamentalnym nurcie – ku Panu Bogu, ku szczęściu wiecznemu z Nim – jest godne realizacji.
Zaprzeczenie?
Człowiek jest kuszony przez szatana po to, aby osiągnął potępienie wieczne z nim – nieszczęśliwość wieczną! Taki jest zamysł szatana. Wszystko zatem to, co umieszcza się w tym fundamentalnym nurcie – ku szatanowi, ku nieszczęściu wiecznemu z nim – jest godne odrzucenia.
Sympatyzowanie z elementem demonicznym, choćby w atmosferze zabawowej, jest zaprzeczeniem miłości Chrystusa, poważnym sprzeniewierzeniem się wierze i wystawieniem siebie – oprócz grzechu – na ryzyko nieprzewidywalnych szkód duchowych.
Drodzy Rodzice, nie dopuśćcie do tego, aby Wasze dzieci sympatyzowały z elementem demonicznym, choćby w atmosferze zabawowej. To jest Wasza odpowiedzialność.
Wszystkich nas dobroczynnie wiąże słowo Boże: „Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie” (Joz 24, 15).
Jeżeli wyrazicie zgodę na angażowanie się Waszych pociech w praktyki, które choćby z dalsza pachną okultyzmem, bierzecie odpowiedzialność za grzech Waszych dzieci.
Jeżeli wyrazicie zgodę na angażowanie się Waszych pociech w praktyki, które choćby z dalsza pachną okultyzmem, bierzecie odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje dotykania sił ciemności w życiu Waszych dzieci i Waszej rodziny. Destrukcyjne konsekwencje.
Czego właściwie szukamy w okolicach demonicznych?
Sympatyzowanie w elementami demonicznymi nie ma nic wspólnego z miłością Chrystusa, przeciwnie – jest jej zaprzeczeniem. A ludziom przynosi szkodę.
Historia magistra vitae. Historia zgubnych konsekwencji miłych i tolerancyjnych rajskich dialogów z szatanem nauczyła nas?
Uczeń Chrystusa nie bawi się kwestiami wiary. Uczeń Chrystusa nie eksperymentuje w kwestiach duchowych. Uczeń Chrystusa jest wierny Chrystusowi i idzie za Nim, i jest z tego zadowolony. Pan Jezus mówi: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12).
Czasem trzeba dokonać wyboru: Czy względy towarzyskie, czy wierność Chrystusowi?
Czy importowane zabawy nasycone elementem demonicznym, czy wierność Chrystusowi?
Słowo Boże klarownie nas uczy, przestrzega i napomina – dla naszego dobra:
„Uciekaj od grzechu jak od węża,
jeśli się bowiem zbliżysz, ukąsi cię:
jego zęby to zęby lwa,
co porywają życie ludzkie” (Syr 21, 2).
Pan Bóg otwiera przed nami nieskończoną przestrzeń wolności! Wchodzimy w tę przestrzeń wolności poprzez realizację dobra i tylko dobra oraz przez wierność prawdzie i tylko prawdzie. W ten sposób umieszczamy się w nurcie Bożego zamysłu wobec człowieka: jako ludzie wolni idziemy drogą ku Bogu, ku wiecznemu zbawieniu, ku wiecznej szczęśliwości. Zadowoleni wyznawcy Pana Jezusa. Dają się prowadzić Pasterzowi!
Pierwszy prawowity papież pisze z troską – prawdziwie: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!” (1 P 5, 8-9).
Apostoł narodów nalega: „Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła” (1 Tes 5, 22).
Z Psalmistą zatem modlimy się: „Tego, co jest złe, nawet znać nie chcę” (Ps 101(100), 4).

Przed nami w kalendarzu liturgicznym uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. To są dni katolickie o ściśle określonej tematyce. Przy okazji rodzi się pytanie: co wspólnego z istotną tematyką tych dni mają nachalnie i bezkrytycznie wprowadzane w środowiskach katolicko-reformowanych tańcowanie i zabawy organizowane właśnie w tych dniach? Nieporozumienie.
Drodzy Rodzice, zadbajcie o to, aby te najbliższe dni w Waszych domach i w Waszych Rodzinach były przeżywane w duchu wiary, modlitwy – ofiarowanej szczególnie za dusze w czyśćcu cierpiące – oraz żywego przypomnienia o Bożym dobroczynnym zamyśle wobec naszego ludzkiego życia, w perspektywie wieczności.
Niech Pan Bóg błogosławi Wam i Waszym rodzinom.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube