To, co dzisiaj w niektórych wpływowych środowiskach jest postulatem zmiany, otwartości, ulepszenia, nowości i uczynienia „kroku naprzód”, jest w istocie postulatem wejścia w sferę błędu i grzechu.