Katolik chętnie modli się w języku Kościoła→.
Niedziela Trójcy Przenajświętszej – Domínica Sanctíssimae Trinitátis. Okoliczność ta uzasadnia przypomnienie formuł trynitarnych (czyli odnoszących się do Trójcy Przenajświętszej) oraz jest stosowną okazją, aby przyswoić sobie te modlitewne formuły, tudzież zachęcić innych do tego!


Signum Sanctae Crucis

In nómine Patris, et Filii, et Spíritus Sancti.
Amen.

Znak Krzyża Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.

Głośnik (2)


Doxologia in honorem Sanctíssimae Trinitátis

Gloria Patri, et Filio, et Spirítui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper:
et in saecula saeculorum.
Amen.

Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen.

Głośnik (2)


Wezwania litanijne

Pater de caelis, Deus,   miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus,   miserere nobis.
Spíritus Sancte, Deus,   miserere nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus,   miserere nobis.

Ojcze z nieba, Boże,   zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,   zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,   zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,   zmiłuj się nad nami.

Głośnik (2)


Gloria Tibi, Trínitas!

Chwała Tobie, Trójco!

Głośnik (2)


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube