0131-jan_3

„W liturgii świętej wyznajemy otwarcie i wyraźnie wiarę katolicką (…).

Cała liturgia więc zawiera wiarę katolicką, jako publiczne świadectwo

o wierze Kościoła” Pius XII, encyklika Mediator Dei

 

   Św. Jan Bosko był kapłanem wyróżniającym się nadzwyczajną wiarą i miłością do Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. W posłudze duszpasterskiej i wychowawczej kierował zwłaszcza młodych ku Chrystusowi utajonemu w Najświętszym Sakramencie.

   Stałą jego praktyką było nabożeństwo Eucharystyczne w trzech elementarnych formach:

   Msza Święta – na Mszy Świętej, pobożnie celebrowanej w rycie klasycznym, uświęcały się rzesze młodzieży!

   Komunia Święta – propagował częstą Komunię Świętą.

   Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu – łatwość dostępu do kościołów i kaplic dawała młodym stałą okazję do częstych odwiedzin Pana Jezusa ukrytego w Tabernaculum.

 

   * * *

 

   Modlitwa.

   Święty Janie Bosko, przez miłość, jaką pałałeś ku Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i przez gorliwość, z jaką szerzyłeś kult ku Niemu, wyrażający się w uczestnictwie we Mszy świętej, częstej Komunii świętej i nawiedzeniach kościoła, spraw, abyśmy owiani tym samym duchem, praktykowali te czcigodne nabożeństwa, kończąc każdy nasz dzień z Jezusem eucharystycznym w sercu.

   Amen.

 

   Ojcze nasz…

   Zdrowaś Maryjo…

   Chwała Ojcu…

   Módl się za nami święty Janie Bosko,

   – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

   Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana Naszego.

   Amen.

 

* * *

 

W czwartek 24 stycznia 2013 o godz. 16.00,

w Krakowie przy ul. Skawińskiej 2,

ks. dr Henryk Łuczak SDB wygłosi wykład

Na czym polega współczesna intelektualna i moralna deprawacja polskiej młodzieży?

Analiza zjawiska i drogi wyjścia.