W wielkim mieście w Polsce kapłan salezjanin, związany ze środowiskami uniwersyteckimi, dzisiaj odważnie wezwał wiernych…