Tags

In nómine Patris, et Filii, et Spíritus Sancti. Amen.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.

„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”

(Wyznanie wiary św. Atanazego).

 

   Wiara katolicka jest prawdą. Wiara katolicka jest prawdziwa. Prawdziwa, czyli zgodna z obiektywnym stanem rzeczy. Nie jest subiektywnym, relatywnym i zmiennym przekonaniem. Wiara katolicka – czyli prawdziwa wiara – adekwatnie odczytuje obiektywną prawdę o Bogu, o człowieku, o świecie, o stworzeniu.

   Do elementarnych prawd wiary należą:

   1. Jest jeden Bóg.

  2. Bóg jest Sędzią Sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

  3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

  4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

   5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

   6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

   W świetle tych prawd odczytujemy prawdę o naszym początku, o naszym życiu doczesnym i o naszym celu ostatecznym. Prawdy zaszczytne i zobowiązujące!

   Ostateczne rzeczy człowieka:

   1. Śmierć.

   2. Sąd Boży.

   3. Niebo albo piekło.

 

   Bóg w Trójcy Świętej Jedyny obdarowuje nas wszystkim, co jest potrzebne do świętego życia w doczesności i do osiągnięcia pełni życia w wieczności. Dary Boże należy przyjąć z wdzięcznością.

   Wielcy Święci uczą nas wierności Bogu i Jego Prawdzie.
. .Wielcy Święci uczą nas wierności Bogu i Jego łasce.

   Wielcy Święci uczą nas zasadniczego kierunku życia: umysł, serce i wola skierowane ku Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu!

   Św. Paweł nalega z autorytetem:

   „Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu” (2 Tes 2, 13-15).

 

   Codziennie aktualne jest Słowo Boże:

   „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 31).

 

   Codziennie wieczorem śpiewamy Panu Bogu, słowami starej mądrej katolickiej pieśni:

   A gdy będziem zasypiali

   niech Cię nawet sen nasz chwali.

 

   Codziennie wielbimy Boga w Trójcy Jedynego:

   Gloria Patri, et Filio, et Spirítui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
..treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube