Suscipiat Dominus hic labor de manibus meis

ad laudem et gloriam nominis sui,

ad utilitatem quoque nostram

totiusque Ecclesiae suae sanctae.

 

Niech Pan przyjmie tę pracę z rąk moich

na cześć i chwałę swojego Imienia,

a także na pożytek nasz

i całego Kościoła świętego.