Kontakt

Kontakt.
Wypada przedstawić się z imienia i nazwiska
oraz uwzględnić reguły ortografii grzecznościowej – więcej