Bp Schneider, Corpus Christi…

Layout 1

okładkaCorpus

Bp Athanasius Schneider
Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła.

Tłumaczenie z języka włoskiego : Ks. Jacek Bałemba SDB

Przedmowa: Kard. Raymond Leo Burke
Tłumaczenie przedmowy z języka angielskiego: Izabella Parowicz

Wydawnictwo Sióstr Loretanek
Warszawa 2015

© Copyright by Libreria Editrice Vaticana 2013
© Copyright for the Polish edition
by Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015

Tytuł oryginału:
Corpus Christi. La Santa Comunione e il rinnovamento della Chiesa

Reprodukcja na okładce:
Sandro Botticelli, Ostatnia Komunia świętego Hieronima

Redakcja:
Joanna Dyga

Opracowanie graficzne i łamanie:
s. Karolina Masztalerz CSL

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej
z dnia 28 VII 2015 r., nr 1565(K)2015

ISBN 978-83-7257-742-9
s. 120
Wymiary: 12 x 18 cm
Oprawa: miękka
Druk i oprawa: Drukarnia Loretańska, Warszawa-Rembertów
cena: 15,- zł

KSIĄŻKĘ MOŻNA ZAMAWIAĆ

Wydawnictwo Sióstr Loretanek
Dział zamówień
ul. L. Żeligowskiego 16/20
04-476 Warszawa
tel. (22) 673 46 93; (22) 673 58 39
mail: sklep@loretanki.pl
via internet: sklep.loretanki.pl

– – –

DEDYKACJA, KTÓRĄ KSIĄDZ BISKUP POMIEŚCIŁ
NA PIERWSZYCH KARTACH KSIĄŻKI

Jezusowi Eucharystycznemu,
najuboższemu
i najbardziej bezbronnemu

SPIS TREŚCI

Przedmowa Raymond Leo kardynał Burke

I
Piotruś, chłopiec eucharystyczny w czasach prześladowań

II
Msza święta – nasz Boży skarb

III
Komunia święta – ukryty majestat Bożej miłości

IV
Racje teologiczno-liturgiczne

za Komunią do ust i w postawie klęczącej

V
Racje duszpasterskie za powszechnym przywróceniem

Komunii świętej do ust i w postawie klęczącej

VI
Głos Magisterium Kościoła

Transsubstancjacja
Boski kult uwielbienia należny Sakramentowi Eucharystii
Chrystus Eucharystyczny – prawdziwe centrum Kościoła
Owoce Komunii świętej

VII
Modlitwy

Komunia duchowa
Prośby do Jezusa Eucharystycznego
Wynagrodzenie Jezusowi Eucharystycznemu

Zakończenie
Opcja preferencyjna na rzecz najuboższego i najbardziej bezbronnego


..

Bp Schneider1

Z ZAKOŃCZENIA.
PISZE BISKUP SCHNEIDER:

„Sakramentalna obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest o wiele wspanialsza od Jego obecności w świętej księdze Pisma Świętego. W konsekwencji, o ileż wspanialsze powinny być oznaki czci oddawane Jego sakramentalnemu Ciału, jak w sposób wzruszający napominał św. Franciszek: «Całując wam stopy, błagam was wszystkich, bracia, z taką miłością, na jaką mnie stać, abyście tak jak tylko możecie, okazywali wszelkie uszanowanie i wszelką cześć Najświętszemu Ciału i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym to, co jest w niebie i to, co jest na ziemi, zostało obdarzone pokojem i pojednane z  Wszechmogącym Bogiem».
«Proszę was bardziej niż gdyby chodziło o mnie samego, (…) błagajcie pokornie duchownych, aby ponad wszystko czcili Najświętsze Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz święte imiona i słowa Jego napisane, które konsekrują Ciało. (…) i niech je noszą z wielką czcią i roztropnie udzielają innym. (…) a gdy kapłan je konsekruje na ołtarzu i na inne miejsce przenosi, niech wszyscy ludzie na klęczkach oddają chwałę, uwielbienie i cześć Panu Bogu żywemu i prawdziwemu».

Oby także w naszych czasach żarliwe słowa świętego Biedaczyny rozbrzmiewały echem w Kościele, jako pokorna prośba skierowana do pasterzy Kościoła, aby w sposób konkretny i skuteczny zadbali o to, by eucharystyczne Ciało Chrystusa było traktowane z maksymalną troską i otrzymywało należną cześć podczas udzielania Komunii świętej, oraz, na ile to tylko możliwe, by została wykluczona możliwość utraty nawet najmniejszych cząstek eucharystycznych i kradzieży konsekrowanych Hostii. Błagalny głos św. Franciszka rozbrzmiewa za naszych dni w głosie wielu zwykłych wiernych, którzy płaczą i boleją z powodu rozpowszechnionego, a niebezpiecznego i mniej godnego rytu Komunii na rękę i na stojąco. Niestety, głos tych najmniejszych czcicieli Eucharystii nie dociera tam, gdzie mógłby znaleźć zrozumienie i odzew, ponieważ tłumi go mocniejszy od niego głos eklezjalnego establishmentu. Ta książeczka napisana przez biskupa ma za zadanie oddać głos tym licznym milczącym maluczkim, którzy pragną bronić najuboższego, najsłabszego i najbardziej bezbronnego w Kościele naszych czasów: Jezusa Eucharystycznego”.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog