Bp Schneider, Corpus Christi…

Layout 1

okładkaCorpus

Bp Athanasius Schneider
Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła.

Tłumaczenie z języka włoskiego : Ks. Jacek Bałemba SDB

Przedmowa: Kard. Raymond Leo Burke
Tłumaczenie przedmowy z języka angielskiego: Izabella Parowicz

Wydawnictwo Sióstr Loretanek
Warszawa 2015

© Copyright by Libreria Editrice Vaticana 2013
© Copyright for the Polish edition
by Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015

Tytuł oryginału:
Corpus Christi. La Santa Comunione e il rinnovamento della Chiesa

Reprodukcja na okładce:
Sandro Botticelli, Ostatnia Komunia świętego Hieronima

Redakcja:
Joanna Dyga

Opracowanie graficzne i łamanie:
s. Karolina Masztalerz CSL

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej
z dnia 28 VII 2015 r., nr 1565(K)2015

ISBN 978-83-7257-742-9
s. 120
Wymiary: 12 x 18 cm
Oprawa: miękka
Druk i oprawa: Drukarnia Loretańska, Warszawa-Rembertów
cena: 15,- zł

KSIĄŻKĘ MOŻNA ZAMAWIAĆ

Wydawnictwo Sióstr Loretanek
Dział zamówień
ul. L. Żeligowskiego 16/20
04-476 Warszawa
tel. (22) 673 46 93; (22) 673 58 39
mail: sklep@loretanki.pl
via internet: sklep.loretanki.pl

– – –

DEDYKACJA, KTÓRĄ KSIĄDZ BISKUP POMIEŚCIŁ
NA PIERWSZYCH KARTACH KSIĄŻKI

Jezusowi Eucharystycznemu,
najuboższemu
i najbardziej bezbronnemu

SPIS TREŚCI

Przedmowa Raymond Leo kardynał Burke

I
Piotruś, chłopiec eucharystyczny w czasach prześladowań

II
Msza święta – nasz Boży skarb

III
Komunia święta – ukryty majestat Bożej miłości

IV
Racje teologiczno-liturgiczne

za Komunią do ust i w postawie klęczącej

V
Racje duszpasterskie za powszechnym przywróceniem

Komunii świętej do ust i w postawie klęczącej

VI
Głos Magisterium Kościoła

Transsubstancjacja
Boski kult uwielbienia należny Sakramentowi Eucharystii
Chrystus Eucharystyczny – prawdziwe centrum Kościoła
Owoce Komunii świętej

VII
Modlitwy

Komunia duchowa
Prośby do Jezusa Eucharystycznego
Wynagrodzenie Jezusowi Eucharystycznemu

Zakończenie
Opcja preferencyjna na rzecz najuboższego i najbardziej bezbronnego


.

Z PRZEDMOWY KARD. RAYMONDA L. BURKE:

„Biskup Athanasius Schneider, wzorowy duszpasterz, z pełną odwagi miłością stawia czoła współczesnej sytuacji w kwestii przyjmowania Komunii świętej w obrządku rzymskim. (…) w staranny sposób przedstawia najpoważniejsze konsekwencje obecnej praktyki przyjmowania Komunii świętej na rękę, a są to: 1) redukcja lub zanik wszelkich gestów czci i adoracji; 2) utrata wiary w Rzeczywistą Obecność, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w efekcie przyjmowania Komunii świętej w taki sam sposób, jak się spożywa zwykłe pokarmy; 3) liczne przykłady utraty partykuł Przenajświętszej Hostii oraz – w konsekwencji – ich profanacji, wynikającej szczególnie z zaprzestania używania pateny przy udzielaniu Komunii świętej oraz 4) rosnąca liczba przypadków kradzieży Przenajświętszej Hostii. (…)

Najistotniejszy aspekt opracowania biskupa Schneidera odnosi się do prawa Chrystusa, ius Christi. Zwracając uwagę na totalną pokorę miłości Chrystusa oddającego się nam w maleńkiej Przenajświętszej Hostii, która – ze swojej natury – jest całkowicie bezbronna, biskup Schneider przypomina nam o podniosłym obowiązku chronienia i czczenia naszego Pana, który – z powodu swojej niezmierzonej i nie ustającej miłości do człowieka – w Komunii świętej czyni samego siebie najmniejszym, najsłabszym i najbardziej bezbronnym pośród nas. Ci, którzy posiadają oczy wiary, rozpoznają Rzeczywistą Obecność nawet w najdrobniejszej partykule Przenajświętszej Hostii i dlatego upadają na kolana w pełnej miłości adoracji”.

.

Bp Schneider1

Z ZAKOŃCZENIA.
PISZE BISKUP SCHNEIDER:

„Sakramentalna obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest o wiele wspanialsza od Jego obecności w świętej księdze Pisma Świętego. W konsekwencji, o ileż wspanialsze powinny być oznaki czci oddawane Jego sakramentalnemu Ciału, jak w sposób wzruszający napominał św. Franciszek: «Całując wam stopy, błagam was wszystkich, bracia, z taką miłością, na jaką mnie stać, abyście tak jak tylko możecie, okazywali wszelkie uszanowanie i wszelką cześć Najświętszemu Ciału i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym to, co jest w niebie i to, co jest na ziemi, zostało obdarzone pokojem i pojednane z  Wszechmogącym Bogiem».
«Proszę was bardziej niż gdyby chodziło o mnie samego, (…) błagajcie pokornie duchownych, aby ponad wszystko czcili Najświętsze Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz święte imiona i słowa Jego napisane, które konsekrują Ciało. (…) i niech je noszą z wielką czcią i roztropnie udzielają innym. (…) a gdy kapłan je konsekruje na ołtarzu i na inne miejsce przenosi, niech wszyscy ludzie na klęczkach oddają chwałę, uwielbienie i cześć Panu Bogu żywemu i prawdziwemu».

Oby także w naszych czasach żarliwe słowa świętego Biedaczyny rozbrzmiewały echem w Kościele, jako pokorna prośba skierowana do pasterzy Kościoła, aby w sposób konkretny i skuteczny zadbali o to, by eucharystyczne Ciało Chrystusa było traktowane z maksymalną troską i otrzymywało należną cześć podczas udzielania Komunii świętej, oraz, na ile to tylko możliwe, by została wykluczona możliwość utraty nawet najmniejszych cząstek eucharystycznych i kradzieży konsekrowanych Hostii. Błagalny głos św. Franciszka rozbrzmiewa za naszych dni w głosie wielu zwykłych wiernych, którzy płaczą i boleją z powodu rozpowszechnionego, a niebezpiecznego i mniej godnego rytu Komunii na rękę i na stojąco. Niestety, głos tych najmniejszych czcicieli Eucharystii nie dociera tam, gdzie mógłby znaleźć zrozumienie i odzew, ponieważ tłumi go mocniejszy od niego głos eklezjalnego establishmentu. Ta książeczka napisana przez biskupa ma za zadanie oddać głos tym licznym milczącym maluczkim, którzy pragną bronić najuboższego, najsłabszego i najbardziej bezbronnego w Kościele naszych czasów: Jezusa Eucharystycznego”.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog