Tags

Oświadczam, że nie jestem zakładnikiem żadnych obecnie funkcjonujących producentów współczesnych rewelacji (tzw. objawień), ani żadnych osób uzurpujących sobie prawo do ich dystrybucji i orzekania o ich wiarygodności.
Kapłańską służbę w zakresie krzewienia słowa prawdy jasno uzasadnia moja zwarta deklaracja, zawarta na blogu Verbum catholicum, gdzie pomieściłem m.in. słowa: „Rozpowszechnianie katolickiego słowa sytuuje się w posłuszeństwie nakazowi Chrystusa i Kościoła Katolickiego, który autor zobowiązał się wypełniać w dniu swoich święceń kapłańskich”.

więcej tutaj→

Pewne niezbędne wyjaśnienia wynikające z marginesu ryzyka, jakie niesie publikowanie treści w internecie, bądź zabieranie głosu w tych czy innych gremiach, zawarłem w artykule wyjaśniającym

tutaj→

Jedynym punktem odniesienia uzasadniającym moją realizację kapłańskiej misji i powinności krzewienia słowa prawdy – także w przestrzeni internetowej – jest Pan Bóg oraz Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski Kościół, któremu służba jest moją chlubą.

                                                             x. Jacek Bałemba SDB


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.