Layout 1

W tych dniach na rynku księgarskim ukaże się nowa książka poruszająca jeden z najbardziej fundamentalnych katolickich tematów – kult Najświętszego Sakramentu: „Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła”.
Biskup Athanasius Schneider, diagnozując sytuację Kościoła w naszych czasach, wskazuje na jeden z symptomów kryzysu, który jest równocześnie jedną z jego głównych przyczyn. Chodzi o nonszalancję i niezliczone profanacje, jakie mają miejsce wobec największego daru, jaki zostawił Kościołowi Chrystus – wobec Najświętszego Sakramentu. Rangę kwestii uwydatnia cenne słowo wprowadzające Kard. Raymonda L. Burke.
Ukazując negatywne skutki rozpowszechnionej praktyki Komunii na rękę i w postawie stojącej, Autor postuluje stopniowy i radykalny powrót do tradycyjnego sposobu przyjmowania Komunii Świętej – w postawie klęczącej i do ust, w pokornej postawie wyrażającej ewangeliczne dziecięctwo wobec Boga.
Głos Pasterza wołający o poszanowanie dla Najświętszego Sakramentu – jeden z niewielu wybrzmiewający z tak przejmującą klarownością w czasach pomieszania powszechnego – będzie z pewnością drogocenną pomocą dla wszystkich, którzy podejmują zaszczytne starania o przywrócenie najpiękniejszych gestów czci i szacunku dla Pana Jezusa ukrytego Najświętszym Sakramencie.

Informacje o książce,

o możliwości jej nabywania

oraz o spotkaniach Biskupa z polskimi czytelnikami

znajdziemy TUTAJ→

Cenne będzie rozpowszechnienie powyższych informacji.

– – –

Bp Athanasius Schneider, Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła, tł. ks. Jacek Bałemba SDB, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015, s. 120.