„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8-9).
„Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenajos i Filetos, którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych” (2 Tm 2, 16-18).
„Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” (Ga 1, 6-9).

Z należną skromnością można zauważyć, że niniejszy blog prowadzony od kilku lat, pełni swoją rolę życzliwego i rzeczowego przybliżania Czytelnikom katolickiej niezmutowanej doktryny. W czasach pomieszania powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, katolicka doktryna ukazywana w perspektywie jej integralności, nienaruszalności i niezmienności, ujawnia swoją funkcję wyjaśniającą, porządkującą i budującą wiarę Czytelników – fides ex auditu (Rz 10, 17)!

W kontekście powyższego warto tutaj zasygnalizować, że w ostatnich tygodniach wybrzmiały poważne głosy hierarchów, które wieloaspektowo ukazują dramatyczną sytuację Kościoła oraz podają katolickie środki zaradcze. Warto o tych wypowiedziach wiedzieć i zapoznać się z nimi. Prawda wyzwala. Trzy głosy trzech hierarchów.

Kard. Burke1

Kardynał Leo Raymond Burke

VIDEO

wersja w języku polskim:
CZYTAJMY

Abp J. P. Lenga

List otwarty Arcybiskupa Jana Pawła Lengi

tekst w języku angielskim:
CZYTAJMY

wersja w języku polskim:
CZYTAJMY

Bp Schneider1

Biskup Athanasius Schneider
– rozmowa opublikowana w dwumiesięczniku Polonia Christiana

CZYTAJMY

– – –

Św. Jan roztropnie wzywa: „Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3, 7)!
Św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, pisze w liście do Polikarpa: „Niech cię nie trwożą ci, którzy wydają się godnymi wiary, a nauczają błędu. Bądź nieugięty jak uderzane młotem kowadło”.
Pamiętajmy i przypominajmy to innym: jedyna prawdziwa wiara dająca zbawienie to wiara katolicka. W Wyznaniu wiary św. Atanazego czytamy: Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem – „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”.
A sam Pan Jezus mówi, mając na uwadze jedyną prawdziwą wiarę: Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, condemnabitur – „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16).
Sprawa najwyższej powagi i odpowiedzialności za zbawienie własnej duszy i za zbawienie dusz wielu!

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8-9)!